Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adfywio Cymdogaethau

​Mae canolfannau siopa cymunedol wrth galon cymdogaethau lleol ac yn darparu siopau, busnesau, gwasanaethau, swyddi a chyfleusterau cymunedol o fewn pellter cyraeddadwy o gartrefi pobl.

 

Mae gan y Cyngor Strategaeth Canolfannau Ardal.

 

Nod y Strategaeth yw:

 

  • codi proffil Canolfannau Ardal yng Nghaerdydd;
  • darparu fframwaith a chyfiawnhad dros baratoi Cynlluniau Gweithredu unigol ar gyfer canolfannau ardal sydd â blaenoriaeth;
  • bod yn fan cyswllt ar gyfer cydweithio rhwng darparwyr gwasanaeth;
  • bod yn ddull o ddenu buddsoddiad a sicrhau ffynonellau cyllid;
  • rhoi cyfarwyddyd ychwanegol i gefnogi polisïau eraill y Cyngor ar ganolfannau ardal;
  • cyfrannu at ddatblygiad cymdogaethau cynaliadwy.


Gallwch ddod o hyd i brojectau wedi’u cwblhau ar y wefan Datblygu ac Adfywio Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

© 2022 Cyngor Caerdydd