Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Prosesu data SgwrsFot

​​Bydd cynnwys ysgrifenedig a gyflwynir drwy ein gwasanaeth cwsmeriaid SgyrsBot (Bobi) yn Gymraeg yn cael ei brosesu gan Google Translate er mwyn cael testun Saesneg sy'n cyfateb i ddeall y cynnwys. ​Mae hyn yn golygu bod unrhyw wybodaeth a gofnodir yn Gymraeg hefyd yn ddarostyngedig i delerau prosesu data Google Translate.​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd Gan fod Google Translate yn gweithredu y tu allan i'r UE, bydd unrhyw ddata a gofnodir yn y sgwrs hon yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r UE. I gael rhagor o wybodaeth am hyn gweler Polisi Preifatrwydd Google Translate​.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gall delweddau a uwchwythwyd i'r SgwrsFot fel rhan o adroddiad tipio anghyfreithlon gael eu trin y tu allan i'r UE hefyd. Fe'u storir dros dro yn y Cwmwl cyn eu cyflwyno i'r tîm Rheoli Gwastraff. Ar ôl cyflwyno, caiff delweddau eu cadw yn y cwmwl am 24 awr cyn eu dileu.


Caiff pob trawsgrifiad sgwrsfot ei recordio at ddibenion monitro a hyfforddi. Bydd Cyngor Caerdydd yn cadw trawsgrifiadau am ddeuddeg mis.​