Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

SgwrsFot

​ 
BOBi yw ein SgwrsFot dwyieithog sydd wedi'i ddyfeisio i ateb eich cwestiynau a'ch helpu i gael mynediad at wasanaethau. Mae BOBi ar gael unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos pan fydd yn gyfleus i chi. 

Ein SgwrsFot yw'r ychwanegiad diweddaraf i ystod o sianeli cyswllt Cyngor Caerdydd, gan gynnig mwy o ddewis i chi a gwell profiad i’r cwsmer. 

Gyda beth all BOBi eich helpu?


Ar y dechrau bydd BOBi yn arbenigo ar ateb eich ymholiadau ailgylchu a gwastraff, er enghraifft:

  • Pryd mae fy miniau neu fy magiau yn cael eu casglu? 
  • Alla’ i ailgylchu ffoil? 
  • Alla’ i riportio tipio anghyfreithlon?
  • Beth yw oriau agor y canolfannau ailgylchu?


Drwy ddefnyddio BOBi i ateb eich cwestiynau byddwch yn arbed amser i chi eich hun a gall ein staff canolfan gyswllt ganolbwyntio ar ymholiadau mwy cymhleth a materion sensitif. 

O'r diwrnod cyntaf bydd ein SgwrsFot yn dysgu o'r cwestiynau a ofynnwch. Po fwyaf o gwestiynau yr ateba BOBi, y mwyaf y bydd BOBi yn ei ddysgu.

Gyda'ch help chi, bydd gwybodaeth BOBi yn datblygu dros y misoedd nesaf. Yna, gall BOBi ddechrau delio ag ystod ehangach o ymholiadau, a helpu mwy a mwy o gwsmeriaid.

Sut mae defnyddio BOBi?


Bydd BOBi yn ymddangos ar waelod ein tudalennau gwe ar ailgylchu a gwastraff. Cliciwch arno i ddarllen ein telerau ac amodau ac i ddechrau sgwrs. 

Gallwch deipio eich cwestiynau neu glicio ar opsiynau y mae BOBi yn eu darparu yn ystod y sgwrs. Os hoffech ddechrau eto gallwch, teipiwch 'ailgychwyn' ar unrhyw adeg. 

Cliciwch ar y symbol minws i wneud y ffenestr sgwrsio yn llai. Gallwch barhau â'r sgwrs drwy glicio ar BOBi ar unrhyw adeg. 

Bydd hanes eich sgwrs yn aros yn y sgwrs nes byddwch yn cau’r tab.​

Mae eich data’n ddiogel gyda ni 

Rydym yn ymrwymo i gadw’ch gwybodaeth a’ch manylion yn ddiogel ac i gydymffurfio â’r gyfraith. Gweler rhagor o wybodaeth yn ein Hysbysiad Preifatrwydd.​​
​​​​​​​​
​​​