Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Arolwg Gwasanaethau Digidol

Mae’r arolwg hwn wedi dod i ben.

​Mae mwy o bobl yn cyrchu gwasanaethau trwy apiau symudol a gwefannau.

Rydym am ei gwneud yn haws i gwsmeriaid ryngweithio â ni ar-lein ac i gael gafael ar y gwasanaethau sydd bwysicaf i chi.

Os byddwch yn cysylltu â'r cyngor, p'un ai fel preswylydd yng Nghaerdydd neu rywun sy'n defnyddio gwasanaethau'r Cyngor, rydym am glywed amdano.

Bydd eich adborth yn helpu i lunio'r gwasanaethau digidol yr ydym yn eu darparu.


Mae'r arolwg hefyd ar gael i'w gwblhau mewn Pwyleg ac Arabeg.

Bydd copïau papur o'r arolwg ar gael mewn hybiau a llyfrgelloedd​ ar draws y ddinas.

Gellir dychwelyd y rhain gan ddefnyddio'r blwch glas yn yr hyb, neu mewn unrhyw flwch post gan ddefnyddio'r amlen RHADBOST a ddarperir (nid oes angen stamp).

​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd