Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyfleoedd y Gronfa Ffyniant Gyffredin

​​​​​​​​Rydym wedi creu detholiad o grantiau i sicrhau bod cyllid ar gael i gymunedau a busnesau lleol:


Mae’r cynllun hwn bellach wedi cau.

Bydd yr Alwad Agored yn rhoi cymorth ariannol drwy gynllun grant. Bydd y cynllun grant yn cefnogi buddsoddiadau cyfalaf a refeniw mewn unrhyw faes sydd wedi ei gynnwys yn y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Bydd y gronfa yn rhoi cymorth i helpu i gryfhau cymunedau, meithrin balchder mewn lleoedd, a sicrhau budd economaidd.

Gallwch wneud cais am isafswm o £10,000 ac uchafswm o £250,000. 

Pwy all wneud cais?


  • Awdurdod Lleol 
  • Sefydliad Sector Preifat (i gyflawni prosiectau, nid i gefnogi datblygiad busnes)
  • Sefydliad Trydydd Sector neu Sector Gwirfoddol
  • Sefydliad Addysg Uwch
  • Coleg Addysg Bellach
  • Sector Cyhoeddus Arall 


Sut i wneud caisLlenwch ein ffurflen gais​.

Cynllun yn cau ar hanner dydd Gwener 18 Awst 2023.​

Mae’r cynllun hwn bellach wedi cau.

Bydd Cynllun Grantiau Bach C3SC yn rhoi cymorth i sefydliadau'r trydydd sector gyflawni prosiectau sy'n gweithio gyda nodau ac amcanion y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Bydd y cynllun grant hwn yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r materion a nodir yn Blaenoriaeth Cymuned a Lle.

Gall prosiectau arfaethedig ddechrau o fis Hydref 2023 a gellir eu hariannu hyd at ddiwedd mis Mawrth 2024.

Gallwch wneud cais am uchafswm o £10,000.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan C3SC​. ​
 

© 2022 Cyngor Caerdydd