Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Cyllid y cyngor > Cyllideb y Cyngor

Cyllideb Cyngor Caerdydd

Cafodd Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2019/20 ei chymeradwyo yn y cyfarfod cyngor llawn ar 28 Chwefror. Edrychwch ar y gwe-ddarllediad o gyfarfod y Cyngor​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd am ragor o fanylion am broses trafod a chymeradwyo’r Gyllideb.

Cyllideb 2019/20

Edrychwch ar yr a​​droddiad Cyllideb llawn (Cyfarfod Cabinet, Dydd Iau, 21ain Chwefror) ​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Adroddiad Strategaeth y Gyllideb 2019/20 (464kb PDF)​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ 

Darllenwch adroddiad strategaeth y Gyllideb a gaiff ei ystyried gan y Cabinet ddydd Iau 12 Gorffennaf.​

17 peth sydd angen i chi wybod am gyllideb 2019/20

Gweld ffeithiau ar ba le y daw incwm ohono a sut y caiff ei wario.

Canllaw i gyllideb 2019/20

Gweld gwybodaeth am  y gyllideb refeniw a’r rhaglen gyfalaf.

Ymgynghoriad 2019/20 

Dweud eich dweud ar cynigion Cyllideb 2019/20.

Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Gweld Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb Cynigion y Gyllideb.​


 

rhagor...  Archif y Gyllideb

​​​ ​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​
English