Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

​​​​​Mae gan yr awdurdodau cyfrifol a thrigolion lleol hawl i wneud sylwadau ar gais a chael eu barn wedi’i hystyried gan yr awdurdod trwyddedu, ar yr amod bod y farn honno’n berthnasol i’r amcanion trwyddedu.

 

​Yr amcanion trwyddedu yw:

  
  • atal trosedd ac anrhefn, 
  • diogelwch y cyhoedd, 
  • atal niwsans cyhoeddus, ac 
  • amddiffyn plant rhag niwed.

Ceisiadau Cyfredol


Gellir cael gwybodaeth bellach ynghylch y ceisiadau hyn drwy e-bostio trwyddedu@caerdydd.gov.uk​

  
  
  
  
Amrywiad bach i drwydded safleCo-Op, Heol Dumballs, Caerdydd, CF10 5FENew141 KB 22/07/2024
Amrywiad bach i drwydded safleCheeky Monkey, 41 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1ADNew141 KB 22/07/2024
Drwydded safleSiop Mallu 144 Heol Penarth Grangetown Caerdydd CF11 6NJ130 KB 16/07/2024
Adolygu TrwyddedBay View Convenience Stores 102 Stryd Bute Bae Caerdydd, Caerdydd CF10 5AD165 KB 15/07/2024
Drwydded saflePapa Johns 208 City Road CF24 3JG129 KB 15/07/2024
Drwydded safleYamasX 13 Wellfield Road Y Rhath Caerdydd CF24 3NZ128 KB 11/07/2024
Drwydded safleTasty Cargo Caerdydd Uned 3 Ystâd Ddiwydiannol Heol Dumballs Heol Dumballs Caerdydd CF10 5FG132 KB 11/07/2024
Amrywiad bach i drwydded saflePizza Pilgrims Caerdydd 1 i 4 Stryd Fawr Caerdydd CF10 1PL135 KB 11/07/2024
Drwydded safleThe Birch Brewhouse 81 Heol Caerffili Llwynbedw Caerdydd CF14 4AE129 KB 09/07/2024
Drwydded safleSiop Cyfleustra 2a Storrar Road Caerdydd CF24 2RS130 KB 05/07/2024
Drwydded safleSalisbury Store 31 Heol Salisbury Cathays Caerdydd CF24 4AA122 KB 04/07/2024
Amrywiad bach i drwydded safleMorrisons Daily Heol Crucywel Llaneirwg Caerdydd CF3 0EF137 KB 02/07/2024
Drwydded safleSmak Stondinau, 147-149 a 151-153 Marchnad Ganolog, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1AU124 KB 27/06/2024
Amrywiad bach i drwydded safleRileys Llawr Gwaelod a Llawr Cyntaf Heol Mary Ann Caerdydd CF10 2EN140 KB 26/06/2024
Amrywiad bach i drwydded safleBoom Battle Bar Cardiff, 14 i 17, Ardal Yr Hen Fragdy, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1FG170 KB 24/06/2024
Amrywiad bach i drwydded safleAldi Parc Manwerthu City Link Heol Casnewydd Caerdydd CF24 1PQ142 KB 24/06/2024
Amrywiad bach i drwydded safleAldi Uned B Ystad Ddiwydiannol Excelsior Batchelor Road Caerdydd CF14 3AX142 KB 24/06/2024
Drwydded safleBuds Café, 7 Heol y Parc, Radur, Caerdydd, CF15 8DF121 KB 21/06/2024
Drwydded safleNeuadd Bentref Tongwynlais CF15 7LF124 KB 17/06/2024
Amrywio Trwydded safleBarics Fictoraidd, Ynys Echni, Môr Hafren127 KB 11/06/2024
Amrywio Trwydded safleWagamama 14 Mill Lane Cardiff CF10 1FL127 KB 10/06/2024
Amrywiad bach i drwydded safleFor Your Eyes Only, 90 St Mary Street, Cardiff, CF10 1DW141 KB 10/06/2024
Drwydded safleAlbany Fish Bar, 29 Caroline Street, Cardiff, CF10 1FF126 KB 07/06/2024
Amrywio Trwydded safleGreen Door Bakery, 378 Cyncoed Road, Cyncoed, Cardiff, CF23 6SA129 KB 06/06/2024


Cyflwyno Sylwadau

Rhaid gwneud sylwadau ymhen 28 diwrnod o gyflwyno’r cais.

Gynted ag y byddwn wedi cael eich sylwadau byddwn yn trefnu i’r cais gael ei ystyried gan Is-bwyllgor Trwyddedu.  Cewch wybod y cewch wneud sylwadau ar y cais eich hun, a chewch gyfle i wneud hynny. 

 
​​​​​​​
​​
​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd