Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth Cynghori

​Gallwch gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau cynghori o Hybiau Caerdydd. 

Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith ​​​ 

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn cynnig cymorth cyflogaeth a chymorth digidol i unigolion sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd eisiau uwchsgilio.

Gall y gwasanaeth gynnig cymorth a chyngor ar: 
 • Ysgrifennu CV
 • Ffurflenni cais a llythyrau eglurhaol
 • Chwilio am Swydd
 • Cymorth cyflogaeth
 • Technegau cyfweld
 • Ymgeisio am Gredyd Cynhwysol
 • Hyfforddiant sgiliau gwaith am ddim 
 • Cyllid gofal plant, teithio a threuliau eraill (yn dibynnu ar gymhwysedd)   
 • ​Dechrau eich busnes eich hun
 • Cyfleoedd gwirfoddoli 
 • Cyfleoedd lleoliadau gwaith


Y Gwasanaeth Cyngor Ariannol​

Os ydych chi’n cael trafferth rheoli eich arian, gall Gwasanaeth Cyngor Ariannol Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, gwneud y gorau o incwm a rheoli dyledion.

Gwasanaeth Cynghori Caerdydd ​


Mae Gwasanaeth Cynghori Caerdydd (GCC) yn cynnwys y Ganolfan Cyngor ar Bopeth​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a Chyngor Speakeasy​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. ​Mae'r gwasanaeth yn cynnig cyngor diduedd, annibynnol, cyfrinachol am ddim i bawb ynghylch eu hawliau a'u cyfrifoldebau.

Gall y gwasanaeth roi cymorth ar:
 • Fudd-daliadau Lles
 • Dyled
 • Tai
 • Teulu a pherthnasoedd
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Mewnfudo
 • Gwahaniaethu a 
 • Materion Defnyddwyr
Cymerwch olwg ar restr o leoliadau ac oriau agor Gwasanaeth Cynghori Caerdydd.

© 2022 Cyngor Caerdydd