Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hybiau a Llyfrgelloedd

​​​​​​​​​ Dod o hyd i hyb neu lyfrgell​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gweler y rhestr o hybiau a llyfrgelloedd.

Ymuno â llyfrgell

gallwch ymuno am ddim. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud i ddod yn aelod.

Gwasanaethau llyfrgell

Rydym yn cynnig pori llyfrau, clicio a chasglu a mynediad i eLyfrau ac eLyfrau Llafar yn ogystal ag ystafelloedd i'w llogi.​​

Digwyddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Nod y gwasanaeth hwn yw rhoi hwb i les y gymuned trwy ddarparu mentora byrdymor, un i un, i helpu pobl i ddod yn fwy egnïol ac ymgysylltiol.​

Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd 2019 – 2023

Gweler copi o’r Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd i weld sut byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i ddarparu gwasanaethau ledled y ddinas.

​ ​​​​
​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd