Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i gefnogi gwladolion o Wcráin

​Cyhoeddodd Llywodraeth y DU 2 gynllun newydd i helpu'r rhai sy'n ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin.


Gwneud cais am fisa Cynllun Teulu Wcráin 

Diben y cynllun hwn yw helpu pobl sy'n ffoi o Wcráin i ddod i ymuno ag aelod o'r teulu yn y DU neu ymestyn eu harhosiad yn y DU. 

Dysgwch fwy am fisa cynllun teulu Wcráin​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Cofrestrwch ar gyfer y Cynllun Cartrefi ar gyfer Wcráin

Os ydych am gynnig cartref i bobl sy'n ffoi o'r Wcráin, gallwch ddod yn 'noddwr' fel rhan o'r cynllun Cartrefi i'r Wcráin. 


Dysgwch fwy am y Cynllun Cartrefi ar gyfer Wcráin ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 


Ffyrdd eraill o helpu 


Os ydych am helpu ond na allwch gynnig llety, gallwch gyfrannu at y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd  

Mae'r grŵp hwn o elusennau yn gweithio ar lawr gwlad yn Wcráin a gwledydd cyfagos i ddarparu hanfodion, gan gynnwys bwyd, dŵr, cysgod a chymorth meddygol. 

Rhoi rhodd ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ar hyn o bryd nid ydym yn cymryd rhoddion o ddillad na nwyddau eraill. 
 
Diolch i holl drigolion a chymunedau Caerdydd am eu holl haelioni a chefnogaeth.  ​
Apêl Argyfwng Wcráin y Groes Goch Brydeinig​

Mae ymosodiad Rwsia ar Wcráin wedi dadleoli degau o filoedd o Wcreiniaid o'u cartrefi a nodi dechrau'r hyn a allai fod yr argyfwng dyngarol mwyaf yn Ewrop ers degawdau. 

Mae'r Groes Goch Brydeinig wedi lansio apêl codi arian brys mewn ymateb i'r ymladd yn Wcráin. 

Y flaenoriaeth nawr yw helpu pobl i gael gafael ar ddŵr glân, gofal iechyd a chymorth seicogymdeithasol. 

Mae Cymdeithas y Groes Goch Wcreinaidd a Phwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC) wedi bod yn gweithio law yn llaw â chymunedau yr effeithiwyd arnynt i ymateb i'r anghenion dyngarol enfawr sydd wedi'u hachosi gan bron i wyth mlynedd o wrthdaro. 

Byddai rhodd i Apêl Argyfwng Wcráin y Groes Goch Brydeinig yn golygu y gellir estyn dwylo i fwy o bobl sydd mewn angen dybryd. 

Gallai eich rhodd helpu rhywun i gael:

  • bwyd
  • dŵr
  • cymorth cyntaf
  • meddyginiaethau
  • dillad cynnes
  • lloches​


I roi, ewch i wefan argyfwng y Groes Goch​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

© 2022 Cyngor Caerdydd