Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth i Wcrain

​​​​​Mae Caerdydd yn estyn croeso cynnes i'r rhai sy'n cyrraedd o Wcráin ac rydym yn gweithio'n gyflym i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i newydd-ddyfodiaid yn ein dinas.

Fel Prifddinas Cymru, mae gennym hanes hir a balch o ddarparu noddfa i bobl sy'n dianc rhag gwrthdaro o bob cwr o'r byd.
​​
Os ydych wedi cyrraedd y DU o Wcráin yn ddiweddar, croeso i Gaerdydd​. ​Rydym am sicrhau bod gennych yr help a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

Os oes gennych unrhyw broblemau neu bryderon, anfonwch e-bost atom CymorthiWcrain@Caerdydd.gov.uk​

​​​


© 2022 Cyngor Caerdydd