Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Prydlesu Rhent Preifat

P'un a ydych chi newydd gaffael eich eiddo cyntaf neu eich bod yn landlord profiadol gyda phortffolio o eiddo, hoffem gynnig y cyfle cyffrous i chi fod yn un o'r cyntaf i adael i'ch eiddo drwy un o'n cynlluniau landlord newydd.

Mae'r ddau gynllun yn cynnig nifer o wasanaethau:

  • Cynllun Sector Rhentu Preifat Cyngor Caerdydd ei hun 
  • Cynllun Prydlesu'r Sector Rhentu Preifat wedi'i ariannu gan Lywodraeth Rhentu Preifat


Dim ond mater o benderfynu pa gynllun rydych chi'n teimlo fyddai o fudd i chi fwyaf.Trwy adborth gan landlordiaid preifat, rydym wedi datblygu pecyn o fudd-daliadau sy'n cefnogi'r landlord a'r tenant yn ystod oes y denantiaeth.


Cysylltwch a ni​


Drwy'r Post:     
LLETY
Gwasanaeth Opsiynau Tai
Hyb y Llyfrgell Ganolog
Yr Aes
Caerdydd
CF10 1FL

Dros y ffôn:         029 20570750, Opsiwn 1

Trwy ffacs:           029 20827155

Trwy e-bost:      LLETY@caerdydd.gov.uk

Gallwch hefyd alw i'n gweld ni yn Hyb y Llyfrgell Canolog ​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd