Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Cyfleuster Profion MOT Caerdydd

Cyfleuster Profion MOT Caerdydd

Prawf MOT ​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cadwch le yng Nghyfleuster Prawf MOT Cyngor Caerdydd o’r radd flaenaf am wasanaeth fforddiadwy a dibynadwy.

Gwasanaethau Cwsmeriaid ​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Fel cyfleuster sy’n cael ei gynnal gan y Cyngor, dydyn ni ddim yn chwilio am elw ar gyfer rhanddeiliaid ac mae unrhyw elw a wnawn yn mynd yn ôl i’r cronfeydd canolog.

Cymorth Fflyd ​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae gan y cyfleuster y capasiti i gyflawni nifer o dasgau mawr ar yr un pryd, gan sicrhau bod cerbydau’n cael eu gwasanaethu, eu gwirio a’u gofalu amdano mewn modd trylwyr ac effeithlon. 

Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig ​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys:  Trwsio, paratoi ar gyfer profion DVSA, aerdymheru, golchi’r cerbyd/siasis, valet a dosbarthu, weldio a gweithgynhyrchu.

Cysylltu â Ni ​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n gwasanaethau Masnachol neu unigol neu am ddyfynbris cystadleuol​.

​​​
English