Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyfleuster Profion MOT Caerdydd

Prawf MOT ​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cadwch le yng Nghyfleuster Prawf MOT Cyngor Caerdydd o’r radd flaenaf am wasanaeth fforddiadwy a dibynadwy.

Gwasanaethau Cwsmeriaid ​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Fel cyfleuster sy’n cael ei gynnal gan y Cyngor, dydyn ni ddim yn chwilio am elw ar gyfer rhanddeiliaid ac mae unrhyw elw a wnawn yn mynd yn ôl i’r cronfeydd canolog.

Cymorth Fflyd ​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae gan y cyfleuster y capasiti i gyflawni nifer o dasgau mawr ar yr un pryd, gan sicrhau bod cerbydau’n cael eu gwasanaethu, eu gwirio a’u gofalu amdano mewn modd trylwyr ac effeithlon. 

Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig ​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys:  Trwsio, paratoi ar gyfer profion DVSA, aerdymheru, golchi’r cerbyd/siasis, valet a dosbarthu, weldio a gweithgynhyrchu.

Cysylltu â Ni ​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n gwasanaethau Masnachol neu unigol neu am ddyfynbris cystadleuol​.

​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd