Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd

​​​​​​​​​​​​Mae Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd yn bartneriaeth rhwng gwahanol sefydliadau er mwyn cynnig gwasanaeth ymyrryd a chefnogaeth i bobl ifanc a’u teuluoedd. Nod y bartneriaeth yw atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu ac ail-droseddu gan bobl ifanc 10-17 oed. Mae hefyd yn cynnig cymorth i ddioddefwyr troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 

Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd ​

Canolfan John Kane
213a North Road
Gabalfa
Caerdydd
CF14 3GH
 
029 2233 0355
 

Mae ystod eang o sefydliadau ar gael i'ch helpu chi a'ch teulu:

Gwasanaethau cyffredinol sy’n cynnig cymorth


Ffôn: 03000 133 133

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd 


 • ​Mewn Argyfwng: 999  
 • Yr Heddlu (Heb fod yn Argyfwng): 101 
 • ChildLine: 0800 1111  
 • NSPCC Cymru: 0808 800 5000 
 • Tîm Dyletswydd Argyfwng y Cyngor: (029) 2078 8570 
 • Crimestoppers: 0800 555 111 
 • Cymorth i Ddioddefwyr: 0300 303 0161 
 • Cymorth i Fenywod Caerdydd (Safe As): (029) 2046 0566  

Gwasanaethau arbenigol eraill


 • ​Basement @53 Llamau (Tai): (029) 2087 3570 
 • Gwasanaeth Lles Teuluol Barnardos: (029) 2057 7074 
 • Meic: 080880 23456 (Testun: 84001) 
 • Kooth (Cwnsela Ar-lein)​​

 • Mind Hub Cymru​
 • Gwasanaeth Iechyd Rhywiol Integredig: (029) 2033 5335  
 • Tîm Allgymorth Iechyd Rhywiol: (029) 2046 5250 
 • Mind: (029) 2039 5123 
 • Sefydliad Jacob Abraham: (029) 2132 3433 
 • Gwasanaeth Lles Emosiynol Pobl Ifanc: 0800 008 6879 
 • Frank: 0300 123 6600 
 • Switched On! (029) 22 33 02 92 
 • Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc: (01443) 443013  
 • Stonewall Cymru (Hawliau LHDT): 0800 050 2020 
 • Gyrfa Cymru: 0800 028 4844 
 • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro: 03444 77 20 20 
 • BulliesOut: (029) 2049 2169  
 • Cruse Bereavement Care: (029) 2022 6300 Strategaetg Datblygu Cyfiawnder Ieuenctid​

Strategaeth Datblygu Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd 2022 i 2024​​

Asesiad O'r Effaith ar Hawliau Plant (AEHP) (618kb PDF)​

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r hyn y bydd y partneriaid, sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yng Nghaerdydd, yn ei wneud drwy weithio gyda’i gilydd. Fe’i datblygwyd yn ystod mis Mai 2020 mewn cyfres o weithdai gyda’r rhai sy’n ymwneud â’r gwasanaethau, gan gynnwys pobl ifanc. 

​Er mwyn gwneud i’r strategaeth hon ddigwydd, fe’i hategir gan gynllun datblygu manwl, a gytunwyd hefyd gan y gwasanaethau partner, sy’n nodi pwy fydd yn gwneud beth, sut ac erbyn pryd. Byd​d y gwaith hwn yn cael ei oruchwylio gan Fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd, dan gadeiryddiaeth cadeirydd annibynnol, er mwyn sicrhau bod y datblygiad ar y trywydd iawn. Mae’r gwaith hwn yn cyd-fynd â strategaethau perthnasol eraill ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd sydd â’r nod o roi’r dyfodol gorau a mwyaf diogel i bob person ifanc yng Nghaerdydd. 

© 2022 Cyngor Caerdydd