Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Swyddi a Hyfforddiant

Cymorth i ddod o hyd i swydd, hyfforddiant a chyfleoedd i wella eich sgiliau.

Swyddi gyda ni

Rydym yn cynnig cyfleoedd i gefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Gyda chyflogau cystadleuol a mynediad i addysg.


​GOV.UK Dod o hyd i Wasanaeth Gwaith

Os ydych chi'n chwilio am swydd, mae gwefan Gov UK yn dangos yr holl swyddi gwag sydd yn eich ardal leol.Caerdydd ar Waith​

​​​Os ydych yn chwilio am waith dros dro i gael profiad a gwella’ch sgiliau, mae Caerdydd ar Waith yn hysbysebu swyddi byrdymor sydd ar gael ar draws adrannau'r cyngor.Y Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith


Os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i swydd, neu’n dymuno datblygu eich sgiliau proffesiynol, gall ein Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith eich helpu gyda:

  • ysgrifennu CVs a cheisiadau am swyddi,
  • dod o hyd i swyddi, lleoliadau a chyfleoedd gwirfoddoli, 
  • ffug gyfweliadau,
  • dod o hyd i gyrsiau a hyfforddiant addas.
Cyngor Ariannol Caerdydd

Os ydych wedi dod yn ddi-waith yn ddiweddar ac yn poeni am arian, mae Cyngor Ariannol Caerdydd yn rhoi gwybodaeth am ba fudd-daliadau y gallech eu cael. Gallant hefyd roi cymorth i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.


​Dysgu Oedolion Caerdydd

Os hoffech fynediad at addysg a hyfforddiant, mae gan Dysgu Oedolion Caerdydd ystod o gyrsiau a all helpu i ddatblygu eich sgiliau.

Mae'r cyrsiau'n hyblyg ac yn croesawu dysgwyr o bob gallu.


Gyrfa CymruP'un a ydych am ddod o hyd i arweiniad gyrfa, cyrsiau hyfforddi neu brentisiaethau, mae gan Gyrfa Cymru nifer o wasanaethau ac adnoddau i helpu i ddatblygu eich sgiliau.ReAct Plws

Os ydych yn ddi-waith neu'n cael trafferth mynd i mewn i waith, gall ReAct Plws ddarparu cymorth wedi'i deilwra i'ch helpu i ddod o hyd i swydd. Efallai y byddwch yn gallu cael:

  • grantiau ariannol a gofal plant,
  • mynediad i addysg a hyfforddiant,
  • mentor i gefnogi gyda phrofiad gwaith.


Darganfyddwch a ydych yn gymwys ar gyfer ReAct Plws​.
© 2022 Cyngor Caerdydd