Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Iechyd a lles

Dysgwch am yr ystod o gymorth sydd ar gael i'ch cadw'n iach a helpu gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles.

Cymorth gyda thriniaeth y GIG 


Dod o hyd i gymorth i dalu costau'r GIG

Cymorth i dalu costau'r GIG

Efallai y byddwch yn gallu cael profion llygaid am ddim, triniaeth ddeintyddol a chymorth gyda chostau eraill y GIG os ydych:

  • yn 16 oed neu hŷn, 
  • ar incwm isel,
  • yn cael budd-daliadau penodol,
  • yn feichiog,
  • wedi cael diagnosis o gyflwr meddygol.


Darganfyddwch a allwch chi gael cymorth gyda chostau’r GIG.

Cymorth i dalu costau teithio’r GIG

Os ydych o dan ofal meddyg ymgynghorol ac angen teithio i dderbyn triniaeth y GIG, efallai y gallwch gael cymorth i dalu am eich costau teithio. 

Darganfyddwch a allwch chi gael cymorth gyda chostau teithio’r GIG.


Cymorth iechyd meddwl a lles

Dewch o hyd i gyngor a chefnogaeth gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles.

Gwasanaeth Cymorth Lles Hyb

Gallwch gael cymorth gyda'ch iechyd meddwl a'ch lles gan ein Hybiau. Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a gwasanaethau i'ch helpu. 


Dewis Cymru 

Os hoffech ddod o hyd i gyngor neu grŵp cymorth lles yn eich ardal, mae gan Dewis Cymru adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi.


Mind Cymru

Os ydych chi'n cael problem gyda'ch iechyd meddwl ac mae angen cymorth arnoch, gall Mind ddarparu cyngor a gwasanaethau am ddim i'ch helpu. 


Llinell gymorth CALL

Os hoffech chi siarad â rhywun am eich iechyd meddwl, mae CALL yn llinell gymorth a gwasanaeth testun am ddim sy'n rhoi cyngor i gefnogi eich lles. 

​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd