Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cymorth i gyn-filwyr

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i gyn-filwyr.

Tîm Cyn-filwyr

Os ydych chi'n gyn-filwr neu'n gwasanaethu ym mhersonél y Lluoedd Arfog, gallwn eich helpu chi a'ch teulu gyda materion fel: 

  • tai,  
  • cyflogaeth 
  • budd-daliadau, 
  • dyled. 


Ffoniwch ein harbenigwyr cyngor Cyn-filwyr ar 029 2087 1071 neu e-bostiwch cyngorcynfilwyr@caerdydd.gov.uk

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Gall y Lleng Brydeinig Frenhinol gefnogi pobl sydd yn y lleng ar hyn o bryd a phobl oedd yn arfer bod yn y lleng, a’u teuluoedd, sy’n dioddef yn ariannol. Gallant hefyd helpu'r rhai y mae angen cymorth brys arnynt gydag argyfwng dros dro, fel digartrefedd. 

Ffoniwch 0808 802 8080 i gael rhagor o wybodaeth. 

Change Step 

Mae Change Step​ yn wasanaeth cymorth a ddarperir gan gyn-filwyr, ar gyfer cyn-filwyr. Gallant gynnig gwasanaeth mentora cymheiriaid a chymorth i ddefnyddio gwasanaethau gan gynnwys:
 
  • cymorth gydag iechyd meddwl, 
  • cymorth gyda chamddefnyddio sylweddau, 
  • cyfiawnder troseddol, 
  • cyngor ar dai. 

Ffoniwch 0300 777 2259 i gael rhagor o wybodaeth. ​

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd