Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Arian a dyled

​Cael cyngor a chefnogaeth i'ch helpu i reoli arian a dyled.

Cyngor Ariannol

Os ydych chi'n cael trafferth rheoli eich arian, gall Cyngor Ariannol gynnig cymorth a chefnogaeth. Er enghraifft, gallwn helpu gyda: 

  • cyllidebu, 
  • hawlio'r budd-daliadau, y grantiau a'r gostyngiadau y mae gennych chi a'ch teulu hawl iddynt, a​ 
  • rheoli dyled.


Gallwch gysylltu â ni ar 029 2087 1071 neu lenwi ffurflen ymholiad i gael cyngor ariannol

HelpwrArian

Gall HelpwrArian​ roi:

  • cyngor diduedd am ddim ar ddyledion, 
  • cymorth ariannol, 
  • cymorth pensiwn.​

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd