Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Coffau Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru gartref

​​​​​​Bydd recordiad o Seremoni Genedlaethol Cymru eleni i goffáu Diwrnod Cofio'r Holocost ar gael ar Sianel Youtube Cyngor Caerdydd. ​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Bydd y recordiad ar gael o 11.00am Ddydd Mercher 27 Ionawr 2021, a fydd yn ddangos wasanaeth rhyng-ffydd a gynhelir gan y Parchedig Ganon Stewart Lisk, Caplan Anrhydeddus i Gyngor Caerdydd. 

Am y ddigwyddiad ​


Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru wedi cynnal Seremoni Genedlaethol Cymru ar y cyd i goffáu Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru yn Neuadd y Ddinas.

Oherwydd cyfyngiadau cenedlaethol y Coronafeirws, ni fydd digwyddiad Neuadd y Ddinas yn cael ei gynnal eleni, felly bydd coffâd wedi'i recordio ar gael ar-lein i gynnig cyfle i bobl gymryd rhan gartref.

Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn ddiwrnod rhyngwladol i gofio dioddefwyr yr Holocost a hil-laddiadau eraill. Mae’r diwrnod yn anrhydeddu’r goroeswyr ac yn cofio’r rheiny a fu farw. Fe'i cynhelir ar 27 Ionawr bob blwyddyn, pen-blwydd rhyddhau carchar Auschwitz.


Lawrlwytho rhaglen Diwrnod Cofio’r Holocost Cymru 2021 (400kb PDF)​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymunwch o gartref 


Thema Diwrnod Cofio'r Holocost 2021 yw 'Byddwch y goleuni yn y tywyllwch', cais gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost i bawb ystyried gwahanol fathau o 'dywyllwch', er enghraifft​:

 • erledigaeth sy'n seiliedig ar hunaniaeth, 
 • gwybodaeth anghywir, 
 • gwadu cyfiawnder

a gwahanol ffyrdd o fod ‘y goleuni', er enghraifft:

 • ymwrthedd, 
 • gweithredoedd o undod, 
 • achub, a 
 • thynnu sylw at gelwyddau. 

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd i oleuo cannwyll yn eu ffenestri am 8pm Ddydd Mercher, 27 Ionawr, gan greu eiliad genedlaethol i oleuo'r tywyllwch.​

Cyfranwyr i Goffáu Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru

 • Neges Groeso (y Prif Weinidog ac Arweinydd Cyngor Caerdydd) 
 • Neges gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost (Olivia Marks-Woldman Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost)  
 • Datganiad o Ymrwymiad (Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich)  
 • Gweddi Goffa Hebraeg Traddodiadol, El Male Rachamim (Rabbi Rose, Synagog Unedig Caerdydd)
 • Cofio'r Holocost (Janine Webber BEM, Goroeswr yr Holocost)
 • Cerdd Diwrnod Cofio'r Holocost 2021 (Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru) 
 • Eseia 2, a2 – 5, darllen yn y Gymraeg (Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas)
 • Remembering Srebrenica (Safet Vukalic BEM)
 • Myfyrdodau (Y Parchedig Canon Stewart Lisk, Caplan Anrhydeddus i Gyngor Caerdydd; Michael Rye, Llywydd y Gymdeithas Gonsiwlar yng Nghymru; Rhia Stankovic, yn cynrychioli Elusen yr Arglwydd Faer, Cymdeithas Alzheimer Cymru; Maurice Simove, Cadeirydd Cymdeithas Cyn-Filwyr Iddewig, Caerdydd a De Cymru; Aliya Mohammed, Prif Swyddog Gweithredol Race Equality First i'w gadarnhau; Y Parchg Ganon Aled Edwards OBE, Cyfarwyddwr, Alltudion ar Waith; Megan John, Swyddog Cydraddoldeb a Chynhwysiant Anabledd Cymru 
 • Cerddoriaeth gan gynnwys Shalom, wedi ei threfnu gan Guy Harbottle, a’i pherfformio gan Côr Ieuenctid Sir Caerdydd a Bro Morgannwg
 • Adduned (ysgrifennwyd gan Gwyneth Lewis, Bardd Cenedlaethol Cymru 2005/6)
 • Y Fendith (Y Parchedig Ganon Stewart Lisk; Stanley Soffa, Synagog Ddiwygio Caerdydd; Y Parchedicaf John Davies, Archesgob Cymru)

Digwyddiadau arall

Cynhelir Seremoni Goffa'r Deyrnas Gyfunol ar gyfer Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Holocost am 7pm ar 27 Ionawr 2021. I gofrestru i wylio'r seremoni, ewch i wefan​ Diwrnod Cofio Cenedlaethol yr Holocost​​​​​​​​​​​External link opens in a new window​​​