Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Ardrethi Busnes > Beth os yw fy ngwerth ardrethol yn anghywir?

Beth os yw fy ngwerth ardrethol yn anghywir?

Os oes rheswm gennych dros gredu bod eich gwerth ardrethol yn anghywir, mae angen i chi roi gwybod i Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd cyn gynted â phosibl.

 

Eich gwerth ardrethol yw gwerth rhent eich eiddo fel yr oedd ar 1 Ebrill 2008. Er mwyn gwneud newid, mae angen i chi allu dangos pam eich bod o’r farn bod y prisiad yn anghywir.

 

Bydd Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn rhoi manylion llawn i chi o ran yr hyn sydd  angen i chi ei wneud.  Gallwch weld prisiadau eiddo eraill a’u cymharu â’ch prisiad chi hefyd.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso i chi gysylltu â ni

                   

 

029 2087 1491

 

English