Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth os yw fy ngwerth ardrethol yn anghywir?

​​​​​Os oes rheswm gennych dros gredu bod eich gwerth ardrethol yn anghywir, mae angen i chi roi gwybod i Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd cyn gynted â phosibl. 

Eich gwerth ardrethol yw gwerth rhent eich eiddo fel yr oedd ar 1 Ebrill 2021. Er mwyn gwneud newid, mae angen i chi allu dangos pam eich bod o’r farn bod y prisiad yn anghywir. 

Bydd Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn rhoi manylion llawn i chi o ran yr hyn sydd  angen i chi ei wneud.  Gallwch weld prisiadau eiddo eraill a’u cymharu â’ch prisiad chi hefyd. 

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cysylltu â ni​​

                   

 Ffôn: 029 ​2087 1491

© 2022 Cyngor Caerdydd