Genedigaethau

Sut i wneud apwyntiad i gofrestru genedigaeth a pha wybodaeth y bydd angen i chi ei rhoi er mwyn sicrhau ein bod yn cofrestru eich baban yn gywir.

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Lleoliadau, costau, hysbysu a sut i drefnu seremoni.

Tystysgrifau

Manylion am sut i archebu copïau o dystysgrifau.

Cofrestru marwolaeth

Sut i wneud apwyntiad i gofrestru marwolaeth a pha wybodaeth y bydd ei hangen arnoch.

Swyddfa Gofrestru Caerdydd

Cyfeiriad, amseroedd agor, manylion cyswllt a sut i ddod o hyd i ni.

Dweud Wrthym Unwaith

Pan fyddwch yn rhoi genedigaeth, neu os bydd rhywun yn marw, dim ond unwaith y bydd angen i chi ddweud wrthym a byddwn yn rhoi gwybod i nifer o asiantaethau llywodraeth leol gwahanol ac adrannau’r Cyngor ar eich rhan.

Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Canllaw ar sut i drefnu angladd, pwy i gysylltu ag ef a phwyntiau eraill i’w hystyried.