Cyngor a chanllawiau

Rydym yn cynnig ystod eang o help, gan gynnwys cyngor ar eich hawliau cyfreithiol fel defnyddiwr

Troseddau ar garreg y drws

Gwarchod eich hun a sut i adrodd trosedd ar garreg drws

Cyngor busnes

Gallwn helpu eich busnes i gydymffurfio â’r gyfraith


Safonau masnach

Rydym yn gorfodi ac yn annog masnachu teg, diogel a gonest

Adrodd mater safonau masnach

Os ydych yn meddwl bod rhywun yn gwerthu nwyddau neu wasanaethau a’u bod yn torri’r gyfraith, rhowch wybod i ni

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Rydym yn cynnig cymorth i rai sy’n dioddef wrth law benthycwyr arian didrwydded a gallwn gymryd camu i atal benthycwyr arian didrwydded rhag manteisio ar bobl bregus