Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Ymweld > Diwylliant, y Celfyddydau ac Amgueddfeydd

Marchnad Ganolog Caerdydd

Mae Marchnad Caerdydd, adeilad Fictoraidd trawiadol wedi'i leoli yng nghanol prysurdeb modern y ddinas, yn rhoi profiad siopa unigryw i ymwelwyr.
 
O dan un to gwydr mae amrywiaeth anhygoel o gynnyrch, o sosbenni a phadelli i fara a menyn, o hoelion a sgriwiau i roc a rôl.
 
Mae Marchnad Caerdydd wedi bod yn masnachu mewn rhyw ffurf ers y 1700au, ac mae'n hŷn na phob siop fawr yng nghanol y ddinas.
 
Mae'r farchnad wedi sefyll ar yr un safle ers 100 o flynyddoedd, ac er na ddewch chi bellach ar draws da byw wedi'u rhwymo y tu allan i'r drysau, mae rhai o'r hen nodweddion yn dal i'w gweld hyd heddiw. 


Marchnad Caerdydd
Heol Eglwys Fair
Caerdydd
CF1 2AU 
029 2087 1214
 
 

Talu eich rhent Marchnad Ganolog Caerdydd

 
Defnyddiwch ein system talu ar-lein ddiogel i gwneud taliad i'r cyngor.
 
Sicrhewch fod gennych rhif eich cyfrif wrth law (8 rhif wedi'u dilyn gan lythyren).
 
 
English