Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut a ble y gallaf dalu?

Gallwch wneud taliadau gan ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau isod:

 

Trefnu Debyd Uniongyrchol

 

Mae trefnu debyd uniongyrchol i dalu'ch bil Ardrethi Busnes yn gyflym ac yn hawdd. Lawrlwythwch ffurflen gais debyd uniongyrchol (34kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ neu cwblhewch y mandad debyd uniongyrchol ar gefn eich bil Ardrethi Busnes.
 
Fel arall cysylltwch â ni drwy ffonio 029 20871491.

 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais ar ôl eu cwblhau i:

Cyngor Caerdydd
Blwch SP 9000
Caerdydd
CF10 3WD

 

Talu'ch bil Ardrethi Busnes ar-lein

 

Defnyddiwch ein system talu ar-lein ddiogel i dalu’ch bil Ardrethi Busnes.

 

Sicrhewch fod eich rhif cyfrif a’ch manylion talu wrth law gennych. Mae rhif eich cyfrif yn 11 digid o hyd ac yn dechrau gyda 1.

 

 

Dros y ffôn gan ddefnyddio Cerdyn Debyd/Credyd

 

Ffoniwch ein canolfan gyswllt ar 029 20872088

 

Drwy’r Post

 

Anfonwch eich siec / archeb bost ynghyd â’ch cerdyn talu i:

Cyngor Caerdydd
Blwch SP 9000
Caerdydd
CF10 3WD

 

Dylid croesi Sieciau / Archebion Post a’u gwneud yn daladwy i Cyngor Caerdydd. Ni ddylid anfon sieciau at unrhyw swyddog unigol. Ni dderbynnir sieciau ôl-ddyddiedig. Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso i chi gysylltu â ni

              

 

029 20871491