Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ardaloedd Gwella Busnes

Canlyniad Pleidlais AGB gyda Caerdydd AM BYTH 2 Gorffennaf 2021.​

​​​​​Gofynnwyd i Gyngor Caerdydd gynorthwyo wrth filio a chasglu’r ardoll y mae'n rhaid i rai busnesau canol y ddinas ei dalu er dibenion cynllun Ardal Gwella Busnes Caerdydd.
 
 

Sut a ble mae talu fy Ardoll AGB?

 
Gallwch dalu drwy unrhyw un o’r dulliau canlynol.
 
Talu’r Ardoll AGB Ar-lein

Defnyddiwch ein system dalu ddiogel ar-lein i dalu'r Ardoll AGB.

Cofiwch fod angen eich rhif cyfrif 9 digid arnoch, sy’n dechrau â “505” a’r manylion talu.

 
 
Dros y Ffôn gan ddefnyddio Cerdyn Debyd/Credyd

Ffoniwch ein Tîm Ardrethi Busnes ar 029 2087 1491/1492.
 
Drwy’r post

Anfonwch eich siec/archeb post gyda’ch manylion talu (rhif cyfrif neu gyfeiriad yr eiddo y mae’r bil yn berthnasol iddo) i:

Cyngor Caerdydd
Blwch SP 9000
Cyngor Caerdydd 
CF10 3WD

Dylai sieciau ac Archebion Post fod wedi’u croesi ac yn daladwy i “Cyngor Caerdydd” ac ni ddylid cyfeirio sieciau at unrhyw swyddog unigol.

I gael rhagor o gyngor, cysylltwch â ni ar 029 2087 1491/1492.
 
© 2022 Cyngor Caerdydd