Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Derbyniadau i ysgolion uwchradd

​​​​​​​​​​​​​​​​ ​Mae plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd ​yn 11. Bydd rhieni disgyblion ym mlwyddyn 6 yn Ysgolion Cynradd Caerdydd yn derbyn manylion am y broses ymgeisio.​

Gallwch wneud cais am bob ysgol uwchradd gymunedol drwy ein system dderbyn ar-lein.

Rydym yn cynnal derbyniadau cydgysylltiedig​ ar gyfer Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf, Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog​, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. I gael lle yn yr ysgolion hyn gallwch wneud cais drwy ein system dderbyn ar-lein.

Am le yn Ysgol Uwchradd Gatholig Illtyd Sant, bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i'r ysgol. Gweld rhestr o ysgolion ffydd yng Nghaerdydd (545kb PDF).​​​​​

Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion​ ​


​Am rhagor o wybodaeth am dderbyniadau, darllenwch y llyfryn derbyn i ysgolion:​
Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​

Y Broses ymgeisio

Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2012 a 31 Awst 2013
​Dyddiad
​Cam yn y broses ymgeisio​
​Dydd Llun 25 Medi 2023
​​Y broses o wneud cais i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2024 yn cychwyn.
​Dydd Llun 20 Tachwedd 2023​
​​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Rhagfyr​ 2023 i Chwefror 2024
​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​
Dydd Gwener ​1 Mawrth 2024​
​​​​​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar
ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
Dydd Gwener ​15 Mawrth 2024
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
Ebrill 2024
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mai​ 2024
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. Safleoedd Rhestr Aros ar gae​​l.
Medi 2024
​Plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.​​

Derbyniadau Cydlynol

Gallwch wneud cais ar gyfer yr ysgolion Ffydd a Sefydledig canlynol:​

  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd,​
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, 
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi, 
  • Ysgol Uwchradd​​ Esgob Llandaf, a
  • Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog​.


 

Bydd yn rhaid i chi gwblhau Ffurflen Ategol ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, y gallwch ei chael gan yr ysgol ei hun.​


Cysylltu â ni​

Os oes gennych chi gwestiwn neu os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar-lein:​


​​Neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.​
​ ​
© 2022 Cyngor Caerdydd