Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cael mwy o fagiau a chadis

​​​​​​Gallwch ddefnyddio'r chwiliwr codau post ar y dudalen hon i ddod o hyd i'ch stociwr agosaf neu i archebu eitemau i'w dosbarthu i chi.

Os yw'n bosibl, ewch i nôl eitemau o'ch stociwr lleol.​

Dewch o hyd i'ch stociwr lleol


Nodwch eich cod post i ddod o hyd i’ch cyflenwr agosaf ar gyfer:

 • leinwyr cadis
 • sachau glas
 • sachau coch
 • sachau gardd y gellir eu hailddefnyddio
 • cadis bwyd cegin
 • bagiau ailgylchu gwyrdd


Mae bagiau ailgylchu gwyrdd ond ar gael gyda chyflenwyr mewn ardaloedd nad ydynt ar y casgliadau ailgylchu ar wahân.

​​ ​ ​
Loading bag ordering...
​​​​ ​​​​​​​​
​Os na allwch gyrraedd eich stociwr lleol


Diben ein gwasanaeth dosbarthu yw helpu cwsmeriaid nad ydynt yn gallu cyrraedd y stocwyr eu hunain.


Rhowch eich cod post ar y dudalen hon i archebu:

 • leinwyr cadis
 • cadis bwyd cegin
 • cadis bwyd ymyl ffordd
 • sachau glas
 • sachau coch
 • cadis glas​

​ ​

Os ydych yn dal i ddefnyddio bagiau ailgylchu gwyrdd, nid ydynt ar gael i'w harchebu ar-lein. Casglwch fagiau gwyrdd gan eich cyflenwr lleol.

​​

Dysgwch am fathau eraill o finiau a bagiau, gan gynnwys sachau gwastraff gardd​.

Os ydych wedi cofrestru i gael cymorth i roi eich biniau a'ch bagiau allan, gallwch gael gwybod am y dosbarthiad bagiau​.

Os ydych chi'n byw mewn fflat efallai y bydd eich concierge adeilad neu'ch cymdeithas dai yn gallu darparu'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd