Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio i breswylwyr

​​​​​​

Gwneud cais am drwydded

Gwybodaeth am sefydlu cyfrif ar system MiPermit a’r hyn y bydd ei angen arnoch i wneud cais am drwydded parcio.

Rheoli eich trwydded​

Gwybodaeth am adnewyddu eich trwydded, newid cyfeiriad a newid manylion cerbyd.

Parcio i Ymwelwyr​

Gwybodaeth am barcio i ymwelwyr a sut i wneud cais.

Mathau o fannau trwyddedau parcio​

Sut i wneud cais am drwydded neu adnewyddu eich trwyddedau parcio preswylwyr os ydych chi ar y cynllun trwyddedau digidol.

Telerau ac amodau parcio i breswylwyr

Telerau ac amodau ar gyfer y cynlluniau parcio preswylwyr digidol a phapur yng Nghaerdydd.​. ​


​ ​​​​​

​​

​​​ ​
© 2022 Cyngor Caerdydd