Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i bleidleisio

​​​​​​​​​​​​Mae gorsafoedd pleidleisio ar agor o 7am i 10pm ar ddiwrnod pleidlais. Fel arfer maent mewn adeiladau cyhoeddus megis ysgolion neu neuaddau lleol. 

Dod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio leol​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

Gallwch fynd â’ch cerdyn pleidleisio â chi i ddangos pwy ydych chi, ond nid oes yn rhaid i chi wneud hyn. ​

 Rhowch eich enw a’ch cyfeiriad i’r staff yn yr orsaf bleidleisio pan fyddwch yn cyrraedd.

 Cewch bapur pleidleisio sydd â rhestr o’r bobl, y pleidiau neu’r opsiynau eraill y gallwch bleidleisio drostynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bleidleisio​​​​​ ar wefan y llywodraeth ganolog.​

Pleidleisiau drwy'r post

 
Os nad ydych am fynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad, gallwch bleidleisio drwy'r post.  Byddwch yn derbyn eich papurau pleidleisio a datganiad pleidlais bost rhwng 2 a 3 wythnos cyn diwrnod yr etholiad. 
  
Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi gofrestru i bleidleisio gyntaf, yna lawrlwytho ffurflen gais pleidlais bost​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ a'i hanfon drwy e-bost i gwasanaethauetholiadol@caerdydd.gov.uk.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Gallwch hefyd bostio eich cais i: 

Gwasanaethau Etholiadol,   
Neuadd y Sir,  
Glanfa'r Iwerydd,  
Caerdydd, 
CF10 4UW. 
   
Gallwch e-bostio gwasanaethauetholiadol@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu ffonio 02920872088 i ofyn am ffurflen bapur. 

Rhaid dychwelyd pecynnau pleidleisio drwy'r post erbyn 10pm ar y diwrnod pleidleisio, i'r Swyddog Canlyniadau, neu gellir eu danfon i unrhyw orsaf bleidleisio yn yr ardal etholiadol ar ddiwrnod y bleidlais.  

Bydd angen i chi gwblhau cais post newydd os byddwch yn symud tŷ.

Pleidleisio drwy ddirprwy​  


Gallwch ddewis rhywun i bleidleisio ar eich rhan os na allwch ymweld â'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad. 

Bydd angen i chi gwblhau cais drwy ddirprwy newydd os byddwch yn symud tŷ.

Pleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng  

Os na allwch ymweld â gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad am resymau annisgwyl, gallwch gael pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng i adael i rywun arall bleidleisio drosoch.    

Gallwch gael pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng yn yr achosion canlynol:  
Mae gennych gyflwr meddygol, salwch neu anabledd sy'n codi ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cais drwy ddirprwy arferol   
Oherwydd eich galwedigaeth, eich gwasanaeth neu’ch cyflogaeth, ni allwch fynd i'r orsaf bleidleisio yn bersonol, ac rydych yn dod yn ymwybodol o hyn ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau drwy ddirprwy arferol.  
 
Cysylltwch â ni ar 029 2087 2088 i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng cyn 5pm ar ddiwrnod yr etholiad.

Ildiad Hawl 

Os na allwch lofnodi mewn modd cyson, gallwch ofyn am ildiad hawl. Anfonwch e-bost at gwasanaethauetholiadol@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i ofyn am gais am ildiad hawl drwy'r post.​ 

Cadw eich pleidlais bost neu’ch pleidlais drwy ddirprwy yn gyfredol  

 
Os ydych yn pleidleisio drwy'r post neu ddirprwy, byddwn yn cysylltu â chi rhwng mis Ionawr a mis Chwefror bob 5 mlynedd i ofyn i chi ddarparu eich llofnod diweddaraf.  Gwneir hyn er mwyn cadw cofnod o'r llofnod mwyaf cywir.   

Bydd eich pleidlais drwy'r post neu ddirprwy yn cael ei chanslo os na fyddwch yn rhoi eich llofnod diweddaraf.   
 
​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd