Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 Cymorth i Fusnesau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae amrywiaeth o gymorth ariannol ar gael i fusnesau sydd wedi dioddef oherwydd pandemig COVID-19.​
Gellir cael gwybodaeth fanwl ar wefan Busnes Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

Cronfa Cadeirnid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF). Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd naill ai wedi profi / a fydd yn parhau i gael effaith negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19. 

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorfennaf 2021 a 31 Awst 2021, a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau oedd ar waith o ddechrau'r cyfnod.

Darllenwch y nodiadau cyfarwyddyd​ cyn wneud cais.​


Wneud cais am y Cronfa Cadeirnid Economaidd​ ​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Gallwch hefyd darllen polisi preifatrwydd wefan Llywodraeth Cymru ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Sut i Ad-dalu Gostyngiadau Ardrethi Busnes Covid-19

Os ydych wedi cael egwyl 1 flwyddyn rhag Artrethi Busnes oherwydd Covid-19 ond eich bod am ad-dalu’r arian ewch i wefan Gov.uk ​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddCynllun Kickstart

Gallwch ddefnyddio'r Cynllun Kickstart i greu lleoliadau swyddi 6 mis newydd i bobl ifanc sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.

Dylai'r lleoliadau gwaith gefnogi'r cyfranogwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i waith ar gwblhau'r cynllun.

Mae cyllid ar gael ar gyfer:
  • 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos 
  • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig 
  • Cyfraniadau cofrestru awtomatig gofynnol cyflogwr


​​