Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Gwasanaeth i Mewn i Waith

​Ydych chi neu rywun rydych yn ei nabod angen cymorth a chefnogaeth un-i-un arbenigol i fynd yn ôl i’r gwaith? Efallai eich bod eisiau uwch-sgilio yn eich swydd bresennol neu angen cymwysterau newydd? Neu help i hawlio Credyd Cynhwysol? Beth bynnag yw eich amgylchiadau, gall y Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith helpu! ​

Byddwn yn gwrando arnoch ac yn eich helpu i ddod o hyd i’r yrfa gywir i chi. Mae gennym amrywiaeth eang o gymorth ar draws y ddinas sydd wedi’i deilwra i’ch anghenion.



Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig sesiynau galw heibio anffurfiol am ddim mewn lleoliadau ledled Caerdydd i drigolion sy’n chwilio am waith neu sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau yn eu swyddi presennol. 

Gallwn gynnig help a chyngor ar y canlynol: 

 • Ysgrifennu CV
 • Ffurflenni cais a llythyrau eglurhaol
 • Chwilio am Swydd
 • Cymorth cyflogaeth 1-i-1
 • Technegau cyfweld
 • Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein
 • Hyfforddiant sgiliau gwaith am ddim fel diogelwch bwyd a chymorth cyntaf.
 • Cyllid gofal plant, teithio a threuliau eraill (yn dibynnu ar gymhwysedd)  
 • Dechrau eich busnes eich hun
 • Cyfleoedd gwirfoddoli 
 • Cyfleoedd lleoliadau gwaith​

Ffoniwch ni ar 029 2087 1071.

​​

​​​​​