Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Hybiau > Y Gwasanaeth i Mewn i Waith

Y Gwasanaeth i Mewn i Waith

Ydych chi neu rywun rydych yn ei nabod angen cymorth a chefnogaeth un-i-un arbenigol i fynd yn ôl i’r gwaith? Efallai eich bod eisiau uwch-sgilio yn eich swydd bresennol neu angen cymwysterau newydd? Neu help i hawlio Credyd Cynhwysol? Beth bynnag yw eich amgylchiadau, gall y Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith helpu! ​

Byddwn yn gwrando arnoch ac yn eich helpu i ddod o hyd i’r yrfa gywir i chi. Mae gennym amrywiaeth eang o gymorth ar draws y ddinas sydd wedi’i deilwra i’ch anghenion.Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  yn cynnig sesiynau galw heibio anffurfiol am ddim mewn lleoliadau ledled Caerdydd i drigolion sy’n chwilio am waith neu sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau yn eu swyddi presennol. 

Gallwn gynnig help a chyngor ar y canlynol: 

 • Ysgrifennu CV
 • Ffurflenni cais a llythyrau eglurhaol
 • Chwilio am Swydd
 • Cymorth cyflogaeth 1-i-1
 • Technegau cyfweld
 • Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein
 • Hyfforddiant sgiliau gwaith am ddim fel diogelwch bwyd a chymorth cyntaf.
 • Cyllid gofal plant, teithio a threuliau eraill (yn dibynnu ar gymhwysedd)  
 • Dechrau eich busnes eich hun
 • Cyfleoedd gwirfoddoli 
 • Cyfleoedd lleoliadau gwaith​

Ffoniwch ni ar 029 2087 1071.

 

Ysgol Fusness PopUp

Mae’r tîm Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith yn gweithio gyda’r Ysgol Fusnes PopUp i ddod a gweithdai busnes am ddim i’ch helpu i roi dechreuad i’ch busnesau. Mae’r cwrs yn mynd i’r afael â dechrau, bod yn berchen ar a rhedeg busnes. 

Caiff y cwrs ei redeg bob diwrnod o’r wythnos ym Mharc yr Arfau, o Ddydd Llun 17 Mehefin hyd Ddydd Gwener 28 Mehefin.

Dewch draw i gael dysgu am: 

 • Dechrau busnes heb unrhyw arian 
 • Adeiladu gwefan am ddim 
 • Cyrraedd i frig Google 
 • Sut i ganfod cwsmeriaid ar y cyfryngau cymdeithasol 
 • Ennill hyder i lansio eich syniadau  Treth, sefydlu cwmni a’r stwff cyfreithiol 
 • Sut mae gwneud arian wrth wneud yr hyn a gerwch 

Mae llefydd yn gyfyngedig, felly archebwch eich tocynnau ar gyfer y gweithdai.​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


​​
English