Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Hybiau > Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

Y gwasanaethau sydd ar gael

 
  • Gwasanaethau llyfrgell gan gynnwys lle tawel a man ar gyfer digwyddiadau plant.
  • Gwasanaethau cyngor, tai a budd-daliadau
  • Rhyngrwyd a WiFi am ddim
  • Ffonau am ddim er mwyn cysylltu â’r Cyngor a gwasanaethau eraill
  • Cyrsiau hyff orddi a chyngor Gwasanaeth i Mewn i Waith
  • Ystafell Hyff orddi TG / ystafelloedd cyfweld preifat
  • Ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau cymunedol
  • Caffi Cymunedol Modern
  • Clwb garddio
  • Celf a Chrefft
 
 
 

Oriau agor

Dydd Llun ​9am i 6pm
Dydd Mawrth​ ​9am i 6pm
Dydd Mercher​ ​10am i 5pm
​Dydd Iau
​10am i 7pm
Dydd Gwener ​9am i 6pm
​Dydd Sadwrn ​9am i 5:30pm
 
 

Sut i ddod o hyd i ni

178859.375:315352.62109375|Libraries


Hyb Ystum Taf a Gabalfa,
 
Gabalfa Avenue,
Caerdydd.
CF14 2HUI gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.

029 2078 5588
​​​
English