Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Hybiau > Rhydypennau and Whitchurch Library hub

Hybiau Lles yn Llyfrgelloedd yr Eglwys Newydd a Rhydypennau

Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig ymestyn gwasanaethau Llyfrgelloedd yr Eglwys Newydd a Rhydypennau gan greu dau Hyb Lles newydd.  Hoffem gael eich barn ar ba wasanaethau a gweithgareddau ychwanegol y dylid eu darparu er mwyn ategu’r gwasanaeth Llyfrgell presennol.

Wrth adeiladu ar lwyddiant ein Rhaglen Hybiau Cymunedol, mae’r Cyngor wedi nodi cyfle i greu Hybiau Lles er mwyn gwasanaethu cymunedau yng ngogledd y ddinas.

Gyda phoblogaeth sy'n gynyddol hŷn, mae angen canolbwyntio ar les cymdeithasol, ffyrdd iach ac actif o fyw, ymgysylltu â'r gymuned a byw'n annibynnol.  Mewn ymateb i hyn, bydd yr Hyb yn cynnig rhaglenni wedi'u teilwra at anghenion y gymuned a bydd yn gweithio gyda sefydliadau partner, grwpiau lleol a gwirfoddolwyr i wella'r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig i chi.

I alluogi’r newidiadau i’r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig, mae cynigion wedi’u datblygu i wella adeilad Llyfrgell yr Eglwys Newydd, gan gynnwys estyniad mwy, adfer y fynedfa wreiddiol, gwaith adnewyddu mewnol a thoiledau hygyrch. Mae’r cynigion hyn yn amodol ar gymeradwyaeth ariannu. 

Rydym eisiau eich barn ar gynllunio, datblygu a darparu gwasanaethau Lles yn yr Eglwys Newydd yn y dyfodol. 

Dewch draw i'r sesiynau galw heibio isod i drafod eich barn â staff y Cyngor a llenwi arolwg ynghylch pa wasanaethau y byddech chi a'r teulu yn eu defnyddio.

​Dyddiad​ Amser
Dydd Llun 4 Chwefror
Llyfrgell yr Eglwys Newydd​
​10 – 1pm 
Dydd Iau 7 Chwefror ​
Llyfrgell yr Eglwys Newydd​
​3pm – 7pm 
Dydd Gwener 8 Chwefror
Neuadd Gymunedol Tanyard 39, Queen Street, Tongwynlais CF15 7NN​
​2pm – 6pm 
​​Dydd Sadwrn 9 Chwefror
Llyfrgell yr Eglwys Newydd​​
​10am  1pm
 
Yn ogystal â'r sesiynau galw heibio hyn, bydd swyddogion y Cyngor wrth law drwy gydol yr ymgynghoriad yn Llyfrgell yr Eglwys Newydd i'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. 

​Os na allwch ddod i'r sesiynau galw heibio, yna gallwch ddweud eich dweud drwy lenwi'r arolwg ar-lein.​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Bydd yr arolwg hwn ar gael ar-lein o 4 Chwefror 2019 ymlaen. Dyddiad cau i gyflwyno arolygon yw 18 Chwefror 2019.  

I alluogi’r newidiadau i’r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig, mae cynigion wedi’u datblygu i wella adeilad Llyfrgell Rhydypennau, gan gynnwys estyniad, mynedfa well, gwaith adnewyddu mewnol, parcio hygyrch a thirlunio. Mae’r cynigion hyn yn amodol ar gymeradwyaeth ariannu.

Rydym eisiau eich barn ar gynllunio, datblygu a darparu gwasanaethau Lles yn Rhydypennau yn y dyfodol.

Dewch draw i'r sesiynau galw heibio isod i drafod eich barn â staff y Cyngor a llenwi arolwg ynghylch pa wasanaethau y byddech chi a'r teulu yn eu defnyddio.

​Dyddiad Amser
Dydd Mawrth 5 Chwefror 
Llyfrgell Rhydypennau
​3​pm – 7pm 
Dydd Gwener 8 Chwefror ​
Llyfrgell Rhydypennau
​10am – 1pm 
​Dydd Sadwrn 9 Chwefror 
Llyfrgell Rhydypennau​
​2pm – 5pm 
 
IYn ogystal â'r sesiynau galw heibio hyn, bydd swyddogion y Cyngor wrth law drwy gydol yr ymgynghoriad yn Llyfrgell Rhydypennau i'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. 

Os na allwch ddod i’r sesiynau galw heibio, yna gallwch ddweud eich dweud drwy lenwi’r arolwg ar-lein.​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Bydd yr arolwg hwn ar gael ar-lein o 4 Chwefror 2019 ymlaen. Dyddiad cau i gyflwyno arolygon yw 18 Chwefror 2019. 


​​​​​​​​Edrychwn ymlaen at eich gweld. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael yr arolwg mewn fformat arall, cysylltwch â ni.​

​​
​​
​​​​​​​​
English