Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Hybiau > Hyb Llanrhymni

Llyfrgell a Hyb Llanrhymni

Mynediad i atalo​g y llyfrgellDolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Mae’r Hyb yn dod â gwaith y Cyngor ac asiantaethau eraill ynghyd o dan yr un to, gan eich galluogi i ddefnyddio’n gwasanaethau yn gynt ac yn fwy hwylus.

 

Mae llyfrgell yno, a staff wedi’u hyfforddi sydd wrth law i’ch helpu i gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor gan gynnwys:

 • Tai 
 • Budd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor
 • Ailgylchu a Gwastraff y Cartref
 • Goleuadau stryd 
 • Treth Gyngor
 • Mynediad i’r rhyngrwyd a help i gael mynediad at wasanaethau ar-lein  

 

 

Y gwasanaethau a gynigir

 

 • 15 o gyfrifiaduron i’r cyhoedd gyda mynediad am ddim i’r rhyngrwyd. Archebu CyfrifiadurDolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • Argraffu
 • DVDs
 • Papurau newydd
 • Gwasanaethau ar-lein  
 • Llyfrau llafar
 • Wi-Fi am ddim
 • Ardal y Plant
 • Llogi ystafelloedd
 • Llungopïo
 • Sganio
 • Mae cyfleusterau ailgylchu ar gyfer gwydr, plastig, papur a cherdyn ar gael yn y maes parcio.

 

Grwpiau a gweithgareddau darllen

 

 • Darllenwyr Llanrhymni - clwb llyfrau sy’n cwrdd unwaith y mis, 2-3pm, ar ddydd Mercher cyntaf y mis.
 • Amser Stori – dydd Llun, 10-11am, 0-5 oed.
 • Amser Odli – dydd Iau, 10.15-10.45am, 0-5 oed
 • Cynhwysiant Digidol – Help gyda chyfrifiaduron a chwilio am swyddi, dydd Mawrth, 09am-5pm.
 • Paned gyda Phlismon - gwasanaeth galw heibio, bob dydd Iau 10am-12pm
 • Dosbarth Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr – cyrsiau ar ddydd Iau, 9.30-11.30am a dydd Gwener, 10.30am-12.30pm
 • Cymorthfeydd galw heibio gyda chynghorwyr lleol, y Ganolfan Cyngor ar Bopeth, Remploy, y Gwasanaeth Cyngor Ariannol a llawer mwy
 •  

I gael manylion am unrhyw ddigwyddiadau ychwanegol neu ragor o fanylion am ein gwasanaethau, cyfleusterau a gweithgareddau presennol, cysylltwch â ni

​​​​

Y gwasanaethau sydd ar gael

 

 

 

Oriau agor

 

Dydd Llun ​ 9am - 6pm
Dydd Mawrth 9am - 6pm
Dydd Mercher 9am - 6pm
Dydd Iau 9am - 6pm​
Dydd Gwener 10am - 7pm
Dydd Sadwrn 9am - 5.30pm
Dydd Sul Ar gau


Sut i ddod o hyd i ni

180948.475:322437.40359375|Libraries


Hyb Llanrhymni 
Countisbury Avenue
Llanrhymni
Caerdydd
CF3 5NQ

 Trafnidiaeth gyhoeddus: 
Gweler safle Bws CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newyddam lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newyddi gynllunio'ch taith ar-lein.

 

Parcio: Ar gael ar y safle.​


 

029 2078 0994

​​​​​​​​​​​​​​​​​
English