Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth Cynghori Caerdydd

​Mae Gwasanaeth Cynghori Caerdydd yn cynnwys y Ganolfan Cyngor ar Bopeth​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydda'r gwasanaeth cynghori Speakeasy​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. Mae’r gwasanaeth yn rhoi cyngor di-dâl, annibynnol, cyfrinachol a diduedd i bawb ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau.

 

Rydyn ni’n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu.

 

Gall y gwasanaeth roi cyngor ar bron unrhyw beth, gan gynnwys:

 

  • Budd-daliadau Lles
  • Dyled
  • Tai
  • Teulu a Pherthnasau
  • Cyfraith Cyflogaeth
  • Mewnfudo
  • Gwahaniaethu
  • Materion Defnyddwyr

 

Mae canolfannau galw heibio mewn 20 o leoliadau ledled Caerdydd. Gallant ymweld â'r cartref pan fo'n briodol.

 

Gallwch gael manylion am y lleoliadau galw heibio a’u hamseroedd agor ar wefan CAB Caerdydd a’r Fro ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddneu drwy ein ffonio ar 02920 871016.