Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Hybiau > Hyb Partneriaeth Tredelerch

Hyb Partneriaeth Tredelerch


Y gwasanaethau sydd ar gael

 
  • Gwasanaeth llyfrgell llawn gan gynnwys ardal ddistaw ac ardal ar gyfer digwyddiadau plant
  • Gwasanaeth tai a budd-daliadau
  • Mynediad i’r rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim
  • Ffonau am ddim i gysylltu â’r Cyngor a gwasanaethau eraill
  • Y Gwasanaeth I Mewn I Waith​
  • Digwyddiadau a gwybodaeth Cymunedau yn Gyntaf
  • Ystafell gyfweld breifat
  • Ystafell Gymunedol
  • Neuadd Fawr ar y llawr cyntaf ar gyfer cyfarfodydd / gwasanaethau cymunedol

 
Bydd sefydliadau partner hefyd yn ymweld i roi help a chyngor arbenigol.

Cyfleoedd gwirfoddoli


 
Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth yr Hyb a/neu’r tîm Cymunedau yn Gyntaf.

Oriau agor

 

Dydd Llun ​ 9am - 1pm ​2pm - 6pm
Dydd Mawrth 9am - 1pm ​2pm - 6pm
Dydd Mercher 9am- 1pm ​2pm - 6pm
Dydd Iau 10am -​ 1pm ​2pm - 7pm
Dydd Gwener Ar Gau Ar Gau
Dydd Sadwrn 9am - 1pm ​2pm - 5.30pm

 


Sut i ddod o hyd i ni

179433.125:322286.43359375|LibrariesHyb Partneriaeth Tredelerch

Llanstephan Rd
Tredelerch

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch 
â ni.

 
029 2233 0661
​​
​​​​​​​​​​​​​
English