Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Hybiau > Hyb Llanedern yn The Powerhouse

Hyb Llanedern yn The Powerhouse


Y gwasanaethau sydd ar gael

 

 • Gwasanaethau llyfrgell gan gynnwys lle tawel a man ar gyfer digwyddiadau plant.
 • Gwasanaethau cyngor, tai a budd-daliadau
 • Mynediad i’r rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim
 • Ffonau am ddim i gysylltu â’r Cyngor a gwasanaethau eraill
 • Cyrsiau hyfforddi a chyngor Gwasanaeth i Mewn i Waith
 • Ystafell Hyfforddi TG / ystafelloedd cyfweld preifat
 • Ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau cymunedol
 • Dysgu yn y Gymuned
 • Rhaglenni Ieuenctid
 • Caffi Cymunedol Modern
 • Sefydliadau partner yn cynnig help a chyngor arbenigol
 • Neuadd Gymunedol
 • Gwasanaethau Lles ar Ddydd Mawrth i bobl dros 50
 • Hyb Demensia
 • Gweithgareddau Ieuenctid
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd

Oriau agor

 

Dydd Llun
09:00 - 18:00
Dydd Mawrth 09:00 - 18:00
Dydd Mercher 10:00 - 19:00
Dydd Iau 09:00 - 18:00
Dydd Gwener 09:00 - 18:00
Dydd Sadwrn 09.00 - 17.30
Dydd Sul Ar gau

 

Sut i ddod o hyd i ni

180082.125:320140.93359375|Libraries


Swyddfa Dai Powerhouse Llanedern
 
Roundwood
Llanedern
Caerdydd
​CF23 9PN
 

Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler safle Bws CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newyddam lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newyddi gynllunio'ch taith ar-lein.

 

Parcio: Ar gael ar y safle029 2233 0201

 

​​​​​​​​​
English