Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ffioedd a thaliadau y llyfrgelloedd a Hybiau

​​​​​​​​​​​​​​​ Cymerwch olwg ar ein rhestr lawn o ffioedd a thaliadau. ​

​​Yr holl ffioedd a chostau llyfrgell.

Dychwelyd yn hwyr  ​
Eitem
Ffi
Llyfr heblaw am rai plant​ ​
25c y dydd (wedi'i gapio ar £10)
CD llyfr llafar
45c y dydd (wedi'i gapio ar £10)
Cerddoriaeth wedi'i recordio
65c yr wythnos
DVD
£2.60 yr wythnos
DVD i blant
£1.50 yr wythnos


​​​​​​​​​Mae llyfrau'n cael eu hadnewyddu'n awtomatig ar hyn o bryd, sy'n golygu na fydd dirwyon hwyr yn berthnasol fel arfer. Dros dro yw hyn, ac mae'n agored i newid.​​​


Benthyciadau
Eitem
Tâl​
CD llyfr llafar
£1.70 bob 3 wythnos
Cerddoriaeth wedi'i recordio
65c yr wythnos
DVD
£2.60 yr wythnos
​DVD i blant
£1.50 yr wythnosArgraffu o'r Cyfrifiaduron
Maint
Tâl
A4
35c
A3
55c

Cerdyn newydd
Eitem 
Tâl
A4 du a gwyn
20c
A3 du a gwyn
20c
A4 lliw
£1.25
​A3 lliw 
£1.70

Benthyciadau rhyng-lyfrgell
Gwasanaeth
Tâl
Archebu stoc tu allan i Gaerdydd
£10.25


Cerdyn llyfrgell newydd 
Gwasanaeth
Ffi
Cerdyn oedolyn newydd
£3
Cerdyn plentyn newydd​
70c

Bydd eich cerdyn newydd cyntaf yn rhad ac am ddim.

​​​​
​ 
Llogi ystafell-Hybiau
Math 
Tâl
Preifat 
£23.80
Elusen neu grŵp cymunedol
£10.80*

*Bydd TAW yn daladwy os oes angen i chi ddefnyddio cyfleusterau neu offer ychwanegol.  ​Yr holl gostau llogi ystafelloedd.​​​

Llogi ystafell yn Hyb y Llyfrgell Ganolog
Llogi Ystafell Gyfarfod 4
Pris
Fesul awr
£55.55
Hanner diwrnod ​
£222.20
Diwrnod llawn
£444.40
Fesul awr ar gyfer grwpiau elusennau neu cymunedol
£20.60

Llogi ystafell yn Hyb y Llyfrgell Ganolog
Ystafell Peter Cronin 
Pris
Fesul awr
£66.66
Hanner diwrnod 
£277.75
Diwrnod llawn
£555.50
Fesul awr ar gyfer grwpiau elusennau neu cymunedol
£20.60

Ystafell TGCh
Pris
Hannah diwrnod 
£202.20
Diwrnod llawn
£444.40
Fesul awr ar gyfer grwpiau elusennau neu cymunedol
£20.60*

*Bydd TAW yn daladwy os oes angen i chi ddefnyddio cyfleusterau neu offer ychwanegol.​

​​ 

Yr holl ffioedd yn ein hadran astudiaethau lleol (Llyfrgell Cathays).  

Llungopïau (a wneir gan staff yr adran astudiaethau lleol) ​
Eitem
Pris
A4 du a gwyn
35c
A3 du a gwyn
35c
​A4 lliw
£2.50
A3 lliw
£3.60


Gwasanaethau lle codir TAW mewn adran astudiaethau lleol ​ 
Gwasanaeth
Tâl​ (+TAW)​
Ymchwil
£19 yr awr
Delweddau wedi'u sganio neu ddelweddau digidol  ​
£3.40 
Atgynhyrchu (sefydliad unigol neu ddielw)
£11.90
Atgynhyrchu (sefydliad masnachol)​
£28.10
Ffilmio dogfen​​
£21.90

© 2022 Cyngor Caerdydd