Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwirfoddoli


TogetherForCardiff_wel.jpg 

Cronfa argyfwng yn ôl disgresiwn Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd


O ganlyniad i bandemig COVID-19, mae arnom angen mwy am wirfoddolwyr a chymorth i bobl sy'n cael anawsterau ariannol yn ein cymunedau.

Mae Cronfa Argyfwng Dewisol Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd wedi'i lansio i gefnogi'r rhai mwyaf anghenus.

Mae'r gronfa ar gael i unigolion a theuluoedd sy'n profi caledi difrifol, pan fydd nad oes unrhyw opsiwn arall ar gael.  Gall helpu gyda threuliau megis talu am hanfodion fel nwy a thrydan, am atgyweiriadau hanfodol i bopty neu beiriant golchi, am ddodrefn hanfodol neu offer i fynd i'r afael ag amddifadedd digidol.

Os hoffech gefnogi teuluoedd sy'n profi caledi yng Nghaerdydd, rhowch i'r gronfa hon.


Os oes angen cymorth arnoch ac os hoffech ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gronfa argyfwng yn ôl disgresiwn Gyda’n Gilydd dros Gaerdydd, ewch i wefan Gwirfoddoli Caerdydd.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​
Ganfod cyfleoedd gwirfoddoli​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu chwilio am help sydd ar gael yn eich ardal.​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd