Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwirfoddoli

Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd

Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd 

Apêl Frys am Fwyd gan Gyngor Caerdydd

Fel y gwyddoch, mae argyfwng COVID-19 yn cael effaith sylweddol ledled Caerdydd gyda llawer o’n busnesau a’n cymunedau wedi dioddef. 

Un her benodol yw’r galw cynyddol am gyflenwadau bwyd sylfaenol, yn benodol i gefnogi ein pobl fwyaf bregus, naill ai y rheiny sydd angen hunanynysu neu’r rheiny sy’n dioddef o effaith economaidd yr argyfwng.

Mae’r Cyngor wedi creu gwasanaeth yn ddiweddar i ymateb i’r angen cynyddol hwn, yn cael gafael ar gyflenwadau bwyd a hanfodion eraill ac yn eu dosbarthu yn gyson yn ystod yr adeg heriol hon.  
 
Mae cynnydd sylweddol eisoes wedi bod yn y galw am ein gwasanaeth bwyd, ac mae dros 900 o bobl wedi gwirfoddoli i ddosbarthu bwyd ledled y ddinas

Cyfrannwch yr hyn allwch chi fel y gallwn barhau i gynnig cefnogaeth sylfaenol ar yr adeg anodd hon.​
​​
​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae rhoi i’r apêl fwyd yn rhan o’r ymgyrch Gyda’n Gilydd dros Gaerdydd ehangach. Gallwch hefyd ganfod cyfleoedd gwirfoddoli​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu chwilio am help sydd ar gael yn eich ardal.​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
English