Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Cyn Gwneud Cais am CCDC

Am gyfnod cyfyngedig, mae Cyngor Caerdydd yn cynnig gwasanaeth cyn ymgeisio am ddim i drafod gofynion draenio eich safle, a’r wybodaeth sydd angen ei chyflwyno gyda’ch cais. 

Bydd ymgysylltu â Chyngor Caerdydd cyn ymgeisio’n gwella’r datblygiad ac yn lleihau’r costau, yn lleihau’r oedi o ran datblygu ac osgoi unrhyw addasiad yn y dyfodol i gynlluniau gosodiad safle wrth sicrhau bod y cynigion yn unol â safonau statudol Llywodraeth Cymru. 

Mae’r gwasanaeth hwn ar wahân i’r gwasanaeth cyn ymgeisio cynllunio.

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English