Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllawiau ar gyfer Gwladolion Wcrain

​​​​​​Os ydych wedi cyrraedd y DU o Wcráin yn ddiweddar, croeso i Gaerdydd.

Gallwn eich helpu i gael mynediad at y gwasanaethau a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch fel newydd-ddyfodiaid yn ein dinas.

Os oes angen help arnoch i gael mynediad at wasanaethau lleol yna gallwch ymweld â Llyfrgell Ganolog Caerdydd​, o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm:

Llyfrgell Ganolog Caerdydd
Canol Dinas Caerdydd
Yr Ais,
CF10 1FL

Ar ôl cyrraedd Caerdydd​

Dysgwch beth sy'n digwydd ar ôl i chi gyrraedd y ddinas.

Cysylltu ag Wcreiniaid eraill yng Nghaerdydd

Dysgwch am ffyrdd o gysylltu â gwladolion Wcráin eraill yng Nghaerdydd.

Addysg a Gofal Plant

Dysgwch am ysgolion a chymorth i deuluoedd.

Cymorth Ariannol


Dysgwch pa gymorth y gallwch ei gael gydag incwm.

Gofal Iechyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Dewch o hyd i wybodaeth am wasanaethau iechyd yn eich ardal chi.

Agor Cyfrif Banc yn y DU​

Help i sefydlu Cyfrif Banc yn y DU.

Eich hawliau a gweithio'n ddiogel

Dewch o hyd i wybodaeth am ba hawliau sy'n eich diogelu fel gweithiwr yn y DU.​

© 2022 Cyngor Caerdydd