Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwersi Cerddoriaeth

​​Mae Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn sefydliad dielw cyd-Gyngor. Rydym ar hyn o bryd yn rhoi hyfforddiant ac yn cynnal projectau i fwy na 7,000 o ddisgyblion mewn 166 o ysgolion yng Nghaerdydd a’r Fro.

Darllenwch y Telerau ac Amodau​ ac ewch ati i gofrestru eich plentyn er mwyn iddo  gael gwersi offerynnol gyda ni.

Cysylltwch â ni os ydych eisiau dechrau gwersi ran o’r ffordd drwy dymor gan y bydd angen i ni gadarnhau gyda’r athro/athrawes bod lle ar gael ar gyfer eich plentyn. 

Ar ôl i chi gofrestru caiff eich plentyn ei aseinio i wersi nes byddwch chi’n rhoi gwybod yn wahanol i ni. Ni fydd rhaid i chi ailgofrestru bob tymor.

Sylwer os gwelwch yn dda ein bod ni’n derbyn lefel uchel o alwadau ac e-byst ar ddechrau’r tymor. Byddwn yn dychwelyd eich galwad neu e-bost cyn gynted ag y gallwn.​

 
​​Offeryn​​Oedran Dechrau a Awgrymir​
​Ffidl ​5+
​Fiola ​6+
​Cello ​6+
​Bas Dwbl ​8+
​Ffliwt ​9+
​Clarinét ​9+
​Obo ​10+
​Basŵn ​12+
​Recorder ​5+
​Sacsoffon ​10+
​Gitâr ​6+
​Gitâr Drydan ​9+
​Iwcalili ​5+
​Trymped ​7+
​Cornet ​6+
​Trombôn ​7+
​Corn Tenor ​7+
​Tiwba / Ewffoniwm  ​11+
​Corn Ffrengig ​8+
​Cit Drymiau ​6+
Bysellfyrddau
​5+
​Piano ​5+
​Os bydd rhywbeth yn mynd o’i le, mae angen i ni allu ei gywiro’n gyflym, ac os yn bosibl, cymryd camau i sicrhau nad yw’n digwydd eto.

Os ydym ni’n derbyn cwyn gennych chi, byddwn ni’n cydnabod eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith o’r dyddiad yr ydym yn ei derbyn. 

Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i’ch helpu, a byddwn yn ceisio canfod ateb i unrhyw broblemau y tynnoch chi ein sylw atyn nhw.

​​​​​

 ​​​​​​​