Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth

Nid yw’r Cynllun Prynu Offerynnau â Chymorth ar gael ar hyn o bryd ac nid ydym yn delio ag unrhyw archebion ar hyn o bryd. 
Drwy’r Cynllun Prynu Offeryn â Chymorth, byddwch yn gallu prynu offerynnau heb dalu TAW. Dim ond os yw eich plentyn yn cael gwersi cerddoriaeth yn yr ysgol gan athro Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg y gallwch archebu offeryn drwy’r cynllun hwn.


Prisiau Cynllun Cymorth Prynu Offerynnau (14kb XLS)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 

Llenwch y ffurflen gais a’i dychwelyd i gwasanaethcerddccbm@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu gallwch bostio’r ffurflen i’r cyfeiriad canlynol: 

Gwasanaeth Cerddoriaeth Caerdydd a Bro Morgannwg,
Ystafell 422,
Neuadd y Sir,
Caerdydd,
CF10 4UW. 

Dylech sicrhau bod eich rhif ffôn wedi’i nodi’n glir.

Wedi hyn byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau manylion eich archeb a chymryd y tâl dros y ffôn. Fel arall, gallwn dalu drwy anfon siec. 

Ysgrifennwch y siec i CCVGMS.
 Sylwer os gwelwch yn dda ein bod ni’n derbyn lefel uchel o alwadau ac e-byst ar ddechrau’r tymor. Byddwn yn dychwelyd eich galwad neu e-bost cyn gynted ag y gallwn.​

Bydd yr athro cerdd yn gallu cynnig cyngor ar offeryn o’r maint/model addas os bydd angen.

Gall prisiau newid felly cysylltwch â’r gwasanaeth cerdd i gael rhagor o wybodaeth.

​​