Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Symptomau COVID-19

​​​​​Ni ddylai disgyblion a staff fynychu ysgolion neu leoliadau os ydynt: 
 • ag unrhyw un o'r tri o symptomau COVID-19 clasurol
 • wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf 
 • yn byw mewn cartref gyda rhywun sydd ag unrhyw un o’r tri o symptomau COVID-19 clasurol neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf
 • yn gyswllt agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd 
 
Ffoniwch yr ysgol i ddweud os yw eich plentyn neu aelod o'r teulu yn sâl.


Y tri symptom COVID-19 clasurol yw: 
 • peswch parhaus newydd
 • tymheredd uchel
 • colled neu newid i'ch synnwyr arogleuo neu flasu
 
Yn ogystal â hyn, mae profion hefyd ar gael i drigolion sy'n profi ystod ehangach o symptomau sy’n newydd, yn barhaus a/neu’n anarferol iddynt.
Dyma’r rhestr estynedig o symptomau COVID-19:
 • blinder
 • myalgia (poen yn y cyhyrau)
 • llwnc tost 
 • pen tost
 • trwyn sy’n rhedeg
 • cyfog
 • chwydu
 • dolur rhydd
 
Mae'r rhestr estynedig o symptomau yn berthnasol i blant ac oedolion a dylid dilyn yr un camau beth bynnag yw eich oedran.

Nid yw profi am symptomau estynedig yn ofyniad cyfreithiol, ond cynghorir yn gryf bod prawf wedi'i archebu ar gyfer unrhyw un sy'n profi symptomau COVID-19 estynedig. 

Gall y Gwiriwr symptomau ar-lein COVID-19​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd  ddweud wrthych a oes angen help meddygol arnoch a rhoi gwybod i chi beth i'w wneud.


​​