Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth gofal plant

Mae lleoliadau gofal plant a lleoliad chwarae  ar agor, gan ddarparu gofal, cymorth, addysg gynnar a chyfleoedd chwarae cyfoethog i bob plentyn. Mae hyn yn cynnwys pob un o'n lleoliadau nas cynhelir megis gwarchodwyr plant a darparwyr gofal dydd, ynghyd â lleoliadau gwaith chwarae a darpariaeth Dechrau'n Deg.

Gofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd 

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.   Gall y tîm gynnig gwybodaeth a chyngor ynglŷn â gofal plant cofrestredig yng Nghaerdydd. Cysylltwch â nhw dros y ffôn ar 03000 133 133 neu e-bostiwch CyswlltCChD@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Clybiau brecwast ac ar ôl ysgol  

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a darparwyr gofal plant i'w cynorthwyo i hwyluso clybiau brecwast ac ar ôl ysgol. Bydd eich ysgol neu ddarparwr gofal plant cofrestredig yn rhoi gwybod i chi’n uniongyrchol am y cynlluniau. 

Cynnig Gofal Plant Cymru 

Bydd rhieni cymwys y mae eu plant yn troi'n 3 oed yn Nhymor y Gwanwyn (Ionawr-Mawrth) yn gallu defnyddio’r Cynnig Gofal Plant o Dymor yr Haf 2021. Bydd ceisiadau'n agor ar 15 Chwefror a bydd teuluoedd cymwys yn gallu derbyn yr arian o 12 Ebrill 2021 os bydd eu cais wedi'i gymeradwyo erbyn y dyddiad hwn.

Gweler gwybodaeth am y Cynnig Gofal Plant i Gymru yng Nghaerdydd.​​​