Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 mewn ysgolion

Os yw eich plentyn yn profi'n bositif am COVID-19 gan ddefnyddio prawf PCR, bydd Profi, Olrhain, Diogelu (POD) y GIG yn cysylltu â chi, gan ddefnyddio'r manylion a gyflwynoch wrth archebu’r prawf PCR. Byddant yn gofyn am fanylion cysylltiadau agor diweddar eich plentyn. Yna bydd POD yn gweithio â'r ysgolion i gysylltu â’r cysylltiadau agos hyn i ddarparu cyfarwyddiadau neu gyngor. 

Nid yw'n ofynnol mwyach i'r rhai sydd o dan 18 oed neu sydd wedi'u brechu'n llawn hunanynysu os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos.  Ond cysylltir â nhw i roi gwybod iddynt eu bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif.  

Byddant hefyd yn cael cynnig dau brawf PCR ac yn cael gwybodaeth a chyngor ar sut i leihau'r risgiau o ledaenu ymlaen. 

Os yw eich plentyn yn cael ei adnabod fel cyswllt agos, gall barhau i fynychu'r ysgol oni bai ei fod yn datblygu symptomau neu'n cael ei gynghori fel arall gan POD. 

Cewch ragor o wybodaeth ar Profi, Olrhain, Diogelu y GIG.​