Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllawiau i rieni a gofalwyr

​Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan, er y gall ysgolion ailagor, bod yn rhaid i rieni a gofalwyr fod yn wyliadwrus er mwyn cadw cyfraddau trosglwyddo’n isel. 

Y tu allan i'r ysgol mae'n bwysig bod yr holl staff, plant a'u teuluoedd yn parhau i ddilyn canllawiau COVID-19 Llywodraeth Cymru ac yn cyfyngu ar eu cysylltiad ag eraill. 

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth sicrhau bod ein hysgolion yn gallu aros ar agor.

Er mwyn i hyn ddigwydd, cadwch eich hun, eich teuluoedd a staff ein hysgolion yn ddiogel drwy ddilyn y rheolau hyn:

  • Gwisgwch orchudd wyneb yn ystod amseroedd gollwng a chasglu.
  • Cadwch 2️ fetr ar wahân i eraill.
  • Peidiwch â chyrraedd yn gynnar i ollwng a chasglu eich plentyn er mwyn osgoi gormod o bobl yn casglu wrth gatiau’r ysgol.
  • Dylech osgoi ymgynnull gyda rhieni eraill o amgylch mynedfeydd yr ysgol a gadewch yn syth ar ôl yr amseroedd gollwng neu gasglu. Peidiwch â chael eich temtio i aros i sgwrsio.  
  • Cerddwch neu ewch ar sgwter neu feic lle bo modd.
  • Os oes rhaid i chi yrru, parciwch ymhell i ffwrdd o'r ysgol a cherddwch weddill y ffordd.
  • I helpu gyda diogelwch disgyblion a mesurau cadw pellter cymdeithasol, peidiwch â pharcio ar y palmant.
  • Peidiwch â derbyn cynnig o lifft i'r ysgol gan rieni eraill, oni bai nad oes gennych ddewis arall. 
  • Sicrhewch bod eich plant yn deall pwysigrwydd golchi eu dwylo'n rheolaidd.


​​​