Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cwestiynau Cyffredin i rieni a disgyblion

​​​​​​​​
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gydag ysgolion i osod mesurau COVID-19 yn dibynnu ar y sefyllfa fesul ysgol.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar COVID-19​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a Chanllawiau COVID-19 i ysgolion​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ewch i wefan Llywodraeth Cymru.


​​

Gorchuddion wyneb

Canllaw ar wisgo gorchuddion wyneb ar diroedd ysgol ac mewn trafnidiaeth ysgol.

Profi COVID-19 mewn ysgolion

Dysgwch am brofion llif unffordd mewn ysgolion, symptomau COVID-19 a beth dylech ei wneud os ydych chi’n cael prawf positif.

Gwybodaeth am hunanynysu

Dysgwch beth dylech ei wneud os oes angen i chi hunanynysu a’r cymorth ariannol sydd ar gael wrth hunanynysu.

Olrhain cysylltiadau mewn ysgolion

Gwybodaeth ar gyfer cysylltiadau agos achosion positif COVID-19 mewn ysgolion.​

Brechiad COVID-19 ar gyfer pobl ifanc 12 i 15 oed

Gwybodaeth am Frechiadau COVID-19 ar gyfer pobl ifanc 12 i 15 oed.​

Canllawiau Hunanynysu ar gyfer plant oedran ysgol

Gwybodaeth ac arweiniad am hunanynysu ar gyfer plant a phobl ifanc oedran ysgol.