Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y newyddion diweddaraf a sut i gysylltu â ni

Newyddion diweddaraf o’r rhaglen a sut y gallwch cael cyfle i ddweud eich dweud.

 

 

Cyhoeddiadau

 

Dogfen Ymgysylltu 2014: Y Pedair Ward (07/05/2014)
Helpwch ni i lunio darpariaeth addysg gynradd yn eich ardal chi! Nid oes digon o leoedd mewn ysgolion...

 

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Sefydlu Ysgol Gynradd Saesneg newydd ym Mhontprennau: Adroddiad Gwrthwynebu (16/04/2014)
14 Ebrill 2014Rheswm dros yr Adroddiad hwn 1...

 

Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cyfrwng Cymraeg: Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof a Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod y Garth (05/02/2014)
Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o`r cyflenwad o leoedd ysgol a`r galw amdanynt, rydym wrthi`n...

 

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol Cyfreithiol ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd ym Mhontprennau (03/02/2014)
Ystyriwyd adroddiad gan Gabinet y Cyngor ar 16 Ionawr 2014 a oedd yn nodi`r argymhellion yn dilyn yr...

 

Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion Cynradd: Ysgol Gynradd Gabalfa a Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd (31/01/2014)
Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o nifer y lleoedd ysgol sydd ar gael a`r galw amdanynt, rydym...

 

Archif Newyddion

 

Yn ôl i’r brig

 

Cylchlythyron

 

Yma gallwch lawrlwytho copïau o'n cylchlythyr, a anfonir ar adegau allweddol drwy gydol y flwyddyn i roi gwybodaeth ddiweddaraf i chi am adrefnu ysgolion yng Nghaerdydd.

 

 

Yn ôl i’r brig

 

Dewud eich dweud

 

Rydym yn croesawu adborth ar y rhaglen fuddsoddi felly cysylltwch â ni. neu ffoniwch 029 2087 2720.

 

Dylech nodi er y bydd yr holl adborth sy'n dod i law yn cael ei ystyried yn ofalus, nad oes modd i Gyngor Caerdydd baratoi atebion unigol ar hyn o bryd

 

Beth yw ymgynghoriad cyhoeddus?

 

Mae ymgynghoriadau cyhoeddus yn rhan allweddol o'r broses statudol lle rydym ni fel awdurdod yn sicrhau y caiff pawb gyfle i fynegi eu barn ar gynigion penodol.

 

Cynigir pob cyfle i bobl ddweud eu dweud am y cynigion ac ystyrir y safbwyntiau a dderbynnir yn yr adroddiadau i Weithrediaeth y Cyngor, a fydd yn gwneud penderfyniadau'n seiliedig arnynt.

 

               

Yn ôl i’r brig

 

© 2022 Cyngor Caerdydd