Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgol Glan yr Afon

​Ymgynghoriad ar ddarparu lleoedd ysgol gynradd Saesneg yn ardal Llanrhymni

Yn ardal Llanrhymni, mae llawer mwy o leoedd ar gael mewn ysgolion cynradd na disgyblion sydd eisiau mynychu’r ysgolion hynny. Dyma’r achos ers blynyddoedd lawer.

Er bod nifer y plant sy’n byw yn Llanrhymni wedi cynyddu, mae o hyd fwy o leoedd nag sydd eu hangen o hyd.

Mae’r Cyngor felly yn cynnig dileu rhai o’r lleoedd ysgol dros ben (gwag) mewn ysgolion yn Llanrhymni.


Dweud eich dweud

Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori yn rhoi manylion ar y newidiadau a gynigir, a gallwch roi’ch barn drwy:

Rydym wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus a sesiynau galw heibio y gallwch ddod iddynt os hoffech i ni esbonio’r newidiadau a awgrymir i chi ac er mwyn i chi allu ein holi ni.

​​CyfarfodDyddiad ac Amser​​Lleoliad​
​Sesiwn Galw Heibio i rieni Glan-yr-AfonDydd Mawrth 18 Medi 2018
9.10am - 11am​
​Ysgol Gyndradd Glan-yr-Afon
​Sesiwn Galw Heibio​Dydd Mercher 19 Medi 2018
10am - 12 ganol dydd
​Hyb Llanrhymni, Countisbury Avenue
​Cyfarfod Cyhoeddus​Dydd Iau 4 Hydref 2018
5.30pm - 7pm
​Canolfan John Reynolds, Shaw Close
​Sesiwn Galw Heibio i rieni Glan-yr-Afon​Dydd Mawrth 9 Hydref 2018
2pm - 4pm
​Ysgol Gynradd Glan-yr-Afon
​Sesiwn rhoi Cyngor ar Dderbyn i ysgolion i rieni Glan-yr-Afon​Dydd Iau 18 Hydref 2018
1.30pm - 2.45pm
​Ysgol Gynradd Glan-yr-Afon
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion:

Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 422
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

029 2087 2720

​​